Poradenské služby

Pomáhame našim klientom implementovať zmeny v organizáciách, vzdelávať ich v špecifických oblastiach a viesť ich proaktívne k úspešnému dosahovaniu vytýčených cieľov.
Využívame pritom naše vedomosti z rôznych sfér podnikateľskej činnosti a delíme sa s nimi o dlhoročné skúsenosti.

NOBIUS Consulting sa zameriava hlavne na tieto oblasti:
  • Vzdelávanie a rozvoj ľudského potenciálu v organizáciách,
  • Vzdelávanie v oblasti projektového riadenia a poradenstvvo pri jeho implementácii v organizácii,
  • Marketingové poradenstvo pre firmy a organizácie
  • Návrh a realizácia marketingových komunikačných nástrojov

Našim cieľom je spolu so zákazníkom nájsť prirodzené riešenia a ich prostredníctvom zvyšovať výkonnosť jeho firmy. Individuálnym prístupom ku každému klientovi a širokou škálou služieb vytvoríme pre neho taký program zmeny v organizácii, ktorý by čo najlepšie vyhovoval jeho potrebám a požiadavkám.
Prioritou vlastníkov a manažmentu spoločnosti je vybudovať spoločnosť orientovanú na zákazníkov a udržiavať s nimi dlhodobé partnerské vzťahy.

Na začiatok stránky