• Multicelulárna rádiová sieť
 • Signalizácia alarmu, presná lokalizácia
 • Ľahko konfigurovateľný
 • Prvotriedne mobilné telefóny
 • Široký výber systémových prvkov

Profesionálne mobilné komunikačné technológie

Dozorcovský okružný riadiaci a záznamový systém
Funktel DSS DECT Secury System „Človek je otrokom návykov a rutiny“ – tento kúsok múdrosti bol vždy slabým miestom väčšiny bezpečnostných strážnych systémov.
Rutinný proces môže byť odpozorovaný a tým zvyčajne napomáha kriminálnym aktivitám.
„Dozorcovský okružný riadiaci a záznamový systém“ doplňuje celkové záznamové a programovacie funkcie systému Funktel DSS, za účelom aktívneho a automatického manažmentu strážcov.
To umožňuje organizovať prevádzkové procesy vo vnútri bezpečnostných strážnych služieb úplne novým spôsobom.
Dozorcovský okružný softwarový modul pomáha pri uvedení náhodne stanovených okruhov a tým zabráni existujúcim návykom.
Okruhy sa dajú meniť obyčajne tak, aby boli vhodné pre aktuálne požiadavky (napr. preklenutie určitých zón, zmena postupnosti, prerušenie alebo ukončenie okruhu a pod.). Decentralizované kontrolné hodiny a karty sú tým úplne zbytočné.
Dozorcovský okružný riadiaci a záznamový systém
Užívateľské vlastnosti softwarového modulu:
 • Plánované okruhy sa dajú vymieňať manuálne alebo automaticky
 • Súbežné riadenie a monitorovanie viacerých strážnych okruhov
 • Keď strážca prejde kontrolným bodom, na jeho telefóne sa automaticky zobrazí oznámenie o nasledujúcom bode na obchôdzke spolu s časovým údajom
 • Na telefóne strážcu sa na správnom mieste a v správnom čase zobrazujú automatické povely a oznamy podľa požadovaných činností
 • Čas a pozícia strážcu sa automaticky vysiela do riadiaceho centra, keď prejde okolo kontrolného bodu
 • Súčasná indikácia alarmu na monitore v riadiacom centre aj na webnet klientovi
 • Monitorovanie a záznam všetkých lokalizácií a alarmov
Na začiatok stránky