• Nový štandard pre IP komunikácie
  • Signalizácia alarmu, presná lokalizácia
  • Vysoká kvalita prenosu hlasu a dát
  • Široký výber telefónov
  • Certifikovaný systém

Profesionálne mobilné komunikačné technológie

f.airnet DECT over IPf.airnet DECT over IP System

DECT multi-celulárny rádiový systém.f.airnet DECT over IP System
Nový štandard pre IP komunikácie.
Modulárny komuikačný systém na báze IP.
Rozšíriteľný na profesionálny personálny systém núdzovej signalizácie s funkciami messagingu a lokalizácie

Systém f.airnet DECT over IP je ideálnou platformou pre realizáciu spoľahlivej, profesionálnej komunikačnej infraštruktúry, ktorá môže byť tiež integrovaná do existujúcich systémov:
  • IP telefónne ústredne
  • Bezdrôtová DECT mobilita
  • Šnúrová IP telefónia
  • Messaging
  • Osobné núdzové výstražné systémy

f.airnet DECT over IP je výkonný
Systém ponúka vysokú kvalitu prenosu hlasu a dát v IP sieti. Existujúca IP infraštruktúra môže byť použitá pre implementáciu a ďalšie rozširovanie.

f.airnet DECT over IP je flexibilný
Systém môže byť podľa požiadaviek rozšírený s minimálnymi nákladmi až na 500 DECT základňových staníc pre 1000 mobilných telefónov. Väčšie siete sa dajú vytvárať prostredníctvom clusteringu. Celá kancelária alebo organizačné priestory môžu byť pokryté DECT bezdrôtovou sieťou. Do tejto infraštruktúry môžu byť zahrnuté dokonca aj odľahlé miesta.

f.airnet DECT over IP je modulárny
Systém môže byť podľa požiadaviek kedykoľvek rozšírený pridaním funkcionality messagingu, bezpečnostných alebo lokalizačných riešení. Osvedčený systém s kontrolnými bodmi a mobilnými osobnými núdzovými výstražnými zariadeniami sa tak stáva vhodný pre najväčšie množstvo rôznych aplikačných oblastí. Profesionálna mobilná komunikácia, osobná bezpečnosť a telefonovanie sú spojené v jednom systéme. Je certifikovaný a kompatibilný s existujúcimi štandardami.
Na začiatok stránky