• Multicelulárna rádiová sieť
 • Signalizácia alarmu, presná lokalizácia
 • Ľahko konfigurovateľný
 • Prvotriedne mobilné telefóny
 • Široký výber systémových prvkov

Profesionálne mobilné komunikačné technológie

Funktel DSS DECT Secury System
Chráni život aj zdravie
Funktel DSS DECT Secury System Funktel DSS DECT™ Secury System ponúka optimálnu ochranu osôb prostredníctvom špecifických funkcií a snímačov integrovaných v telefónoch pre manuálne a automatické spúšťanie alarmu.
Úplný DECT komunikačný systém je doplnený induktívnymi lokalizačnými vysielačmi ako aj sw aplikáciami Funktel Secury. Je tak vytvorený Funktel DSS systém, ktorý umožňuje lokalizáciu osôb vyžadujúcich pomoc s presným určením polohy.
Odpočúvacie a hlasové spojenie s personálom vyvolané alarmom je vybudované z riadiaceho centra. Navyše sa dá zabezpečiť hlasové spojenie aj s inými Secury a telefónnymi užívateľskými sieťami.
Každé hlásenie alarmu spolu s lokalizačnými údajmi je vyslané do riadiaceho centra a môže byť zobrazené na pláne budovy. Takýmto spôsobom môže byť poskytnutá pomoc bez oneskorenia a tiež je garantované monitorovanie všetkých aktivít. Celá udalosť je kompletne zdokumentovaná pre ďalšie vyhodnotenie. Funktel DSS DECT Secury System Bázové stanice zabezpečujú v akomkoľvek čase optimálne rádiové pokrytie so zaručenou mobilnou hlasovou a dátovou komunikáciou medzi obsluhou operátorskej konzoly, záchranným tímom a osobou vyžadujúcu pomoc. Umožňuje tiež lokalizáciu osoby vyžadujúcej pomoc s presnosťou v zóne. Prídavné induktívne lokalizačné vysielače sa dajú použiť pre zistenie pozície s presnosťou podlažia a miestnosti.

Základné systémové funkcie:
 • pracuje buď ako nezávislý systém alebo ako časť HMS (Hazard management system)
 • umožňuje spojenie s ďalšími výstražnými systémami prostredníctvom štandardných rozhraní
 • riadiace centrum alarmu s jednou alebo viacerými pracovnými stanicami (webnet klient)
 • manažment alarmov v riadiacom centre so zobrazením situácie a riadením funkcií telefónie a messagingu
 • nepretržitá aktualizácia zobrazenia alarmu špecifikovanej miestnosti, zóny a poschodia na displeji
 • video signál z CCTV kamier na stlačenie tlačidla
 • diaľkové ovládanie kontaktov a funkcia odpočúvania pre rýchle vyhodnotenie nebezpečnej situácie
 • automatické a okamžité preposlanie alarmu na ďalšie telefóny, aby sa zabezpečila rýchla odpoveď a pomoc
 • automatické zopnutie kontaktov relé a spínacích zariadení
 • preposlanie e-mailu a alarmu v prípade vystupňovania nebezpečnej situácie
 • externé zariadenia (sirény, svetlomety, zámky dverí a pod.) môžu byť ovládané z riadiaceho centra
 • monitorovanie pomoci, záznam a dokumentovanie
 • monitorovanie vlastných systémových funkcií
 • automatické prihlásenie a odhlásenie telefónov Funktel FC4 do personálneho bezpečnostného systému
 • telefóny ponúkajú komunikáciu navzájom, ako aj s pobočkovou ústredňou a verejnou telefónnou sieťou
 • vysoká užívateľská kapacita a možnosti rozšírenia s prenosom v celej sieti
 • vyhovuje nariadeniu BGR139 Nemeckej asociácie poistenia zodpovednosti zamestnancov a DIN V VDE 0825-1


 Dokumentácia  Veľkosť
 DECT Secury System Funktel DSS (SK)   1.2 MB

Na začiatok stránky