• Multicelulárna rádiová sieť
  • Signalizácia alarmu, presná lokalizácia
  • Ľahko konfigurovateľný
  • Prvotriedne mobilné telefóny
  • Široký výber systémových prvkov

Profesionálne mobilné komunikačné technológie

DECT Secury Server a software riadiaceho centra Webnet
Funktel DSS DECT Secury System DECT™ Secury server je PC server navrhnutý na nepretžitú prevádzku a je vybavený Secury aplikačným programovým vybavením.
DECT Secury Server predstavuje ústredný bod systému. Využíva Secury užívateľský software a je integrovaný do Webnet riadiaceho systému na báze LAN.
Môže byť optimalizovaný pre akúkoľvek špecifickú aplikáciu pomocou SW úprav. To umožňuje dokonca zobrazenie komplexnej situácie alarmu vo veľkých systémoch. Aby sa dosiahlo bezpečné spracovanie alarmu, operátor pri operátorskom pulte je vedený systémom krok za krokom.
Všetky alarmy sú vyhodnocované v Secury serveri a posielajú sa ďalej na webnet klienta.
Úplné hlásenie alarmu je súčasne automaticky posielané do DECT telefónov v systéme, ako aj na pager a tiež ako e-mail alebo sms. Secury Server môže tiež vyslať povel do externých výstražných systémov – ako je požiarny systém alebo zapnutie sirény.
Ako voliteľný prvok môže byť začlenený aj video systém alebo sofwarový balík „Dozorcovský okružný riadiaci a záznamový systém.
DECT Secury Server a software riadiaceho centra Webnet
Ďalšie vlastnosti Secury Servera:
  • viac-užívateľský režim prostredníctvom modelu klient/server
  • automatická funkčná kontrola všetkých prihlásených núdzových telefónov
  • monitorovanie núdzového dispečingu
  • vykonávanie webnet messagingu
  • hlásenia o spojení a riadenie relé
Software webnet classic / webnet2 pre riadiace centrum
Funktel DSS DECT Secury System Software Webnet je nadradený operačný a monitorovací systém pre rozsiahle a komplexné riešenia riadiaceho centra. Zvyšovanie rozmanitosti konštrukcie budov má za následok celý rad požiadaviek čo sa týka organizácie, prevádzky, monitorovania a administrácie takýchto komplexných systémov.
Webnet Systému Správy Budov (BMS) bol vyvinutý špeciálne na splnenie týchto požiadaviek, navrhnutý ako nadriadený operačný a monitorovací systém na riadenie a administráciu všetkých prítomných jednotiek a systémov bez ohľadu na výrobcu, využijúc jednotné operátorské rozhranie.
Software Webnet riadiaceho centra umožňuje veľmi účinný manažment alarmov s intuitívnym usmernením obsluhy.
Aby sa zaistila správna reakcia na alarm, systém navádza obsluhu v riadiacom centre postupne krok za krokom.
Štandardná verzia „webnet classic“ umožňuje pohodlné spracovanie alarmu. Vo voliteľnej vyššej verzii „webnet2“ užívateľ získa okrem rozšírených vlastností aj štandardizované rozhranie s nadriadeným riadiacim systémom.
Lokalizácia a alarmy
Funktel DSS systém umožňuje, aby osoba v núdzi bola presne lokalizovaná pomocou induktívnych lokalizačných vysielačov (ILB). Presná poloha alarmu môže byť potom zobrazená na displeji klientskej pracovnej stanice.
DECT Secury Server a software riadiaceho centra Webnet


 Dokumentácia  Veľkosť
 Webnet-gms Communication-based security (EN)   1.2 MB

Na začiatok stránky