• Multicelulárna rádiová sieť
 • Signalizácia alarmu, presná lokalizácia
 • Ľahko konfigurovateľný
 • Prvotriedne mobilné telefóny
 • Široký výber systémových prvkov

Profesionálne mobilné komunikačné technológie

Telefóny série Funktel FC4
Ergonomické, ľahké a robustné DECT núdzové telefóny
Osobné, priemyselné mobilné zariadene a telefóny v jednom s rozmanitými komunikačnými možnosťami a výstražnými funkciami
Vaše dokonalé mobilné riešenie pre maximálnu bezpečnosť.
Nové DECT koncové jednotky série FC4 sú výsledkom dlhodobých skúseností a odborných technických znalostí výrobcu, ako aj najnovších trendov v oblasti ergonómie, energetického manažmentu a užívateľskej obsluhy.
Séria Funktel FC4 pozostáva z kompaktných, veľmi robustných mobilných jednotiek pre bezdrôtovú telefóniu, messaging a zároveň ponúka možnosť integrácie do personálnych núdzových signalizačných systémov.
Jedinečné vlastnosti telefónov série FC4:
 • optimálna ergonómia,
 • úplná ochrana proti vonkajším vplyvom
 • vysoký DECT výkon
 • snímače na presnú lokalizáciu (FC4 a FC4 Ex S)
 • snímače na manuálne a automatické spúšťanie alarmu.
Séria Funktel FC4 DECT Telefóny zaručujú bezpečnosť osamotených pracovníkov v rizikových pracovných prostrediach a vyhovujú prísnemu nariadeniu BGR139 Nemeckej asociácie poistenia zodpovednosti zamestnancov.
Pevný kryt odolný voči prachu a striekajúcej vode poskytuje triedu krytia IP65. Telefón FC4 je dostatočne robustný a vhodný na prácu v drsných priemyselných prostrediach.
Mobilné núdzové telefóny odolné voči prachu a iskrovo bezpečné vyhovujú Európskym nariadeniam ATEX a sú vhodné pre použitie v priemyselných prostrediach s nebezpečenstvom výbuchu.

Komunikačné možnosti

Funktel FC4 - DECT telefóny Vo vnútri celej DSS siete je možná hlasová komunikácia s ďalšími telefónmi, so zariadeniami PABX alebo s verejnou telefónnou sieťou, pri zachovaní všetkých výhod všetkých ISDN vlastností.
Zvýšená účinnosť každodennej prevádzky sa dosiahne vďaka vysokej dostupnosti komunikačných kanálov a neobmedzenej voľnosti pohybu vo vnútri podniku.
Komplexné funkcie messagingu umožňujú, aby boli výstražné a textové správy prijímané od iných užívateľov. Dokonca sa počas konverzácie môžu prijímať automaticky generované chybové hlásenia, správy z počítačových systémov, ako aj manuálne vytvorené texty od LAN klientov.

Funkcie alarmu

Okrem štandardných vlastnosti FC4 ponúka vysoký výkon, integrované snímače a funkciu lokalizácie s pravidelným testovaním.
K dispozícii sú rôzne druhy alarmov:
 • manuálne - núdzový alarm a varovanie
 • automatické - poloha, strata, bez pohybu, časový alarm
 • technické - strata signálu, batéria vybitá, trvalé monitorovanie bezdrôtového pripojenia
Na začiatok stránky