• Multicelulárna rádiová sieť
 • Signalizácia alarmu, presná lokalizácia
 • Ľahko konfigurovateľný
 • Prvotriedne mobilné telefóny
 • Široký výber systémových prvkov

Profesionálne mobilné komunikačné technológie

Funktel DSS DECT Secury System
Funktel DSS DEC Secury System Flexibilná a ergonomická rádiová komunikačná platforma, ktorá je bezpečná na prevádzku a je vhodná pre vnútropodnikové komunikačné siete.
Poskytuje optimalizovaný systém pre najrozmanitejšie praktické situácie a môže byť použitá v malých alebo rozsiahlych systémoch.
Nájde uplatnenie v akomkoľvek priemyselnom sektore, či v inom prostredí vyžadujúcom bezpečnosť a ochranu osôb.

Funktel DSS DECT™ Secury System je založený na modernej multicelulárnej DECT™ rádiovej sieti.
Integrovaná multikanálová kapacita systému zaručuje trvalú dostupnosť všetkých bezpečnostných funkcií, dokonca aj pri vysokej komunikačnej prevádzke.
Kompletný systém obsahuje riadiace centrum a mobilné osobné núdzové signalizačné telefóny.
Vyhovuje príslušným štandardom a je rozšíriteľný pre integrovanú vnútropodnikovú komunikáciu s optimalizovaným bezpečnostným systémom prispôsobiteľným aktuálnej situácii napríklad pre:
 • Priemyselné podniky a výrobné prostredia všetkých typov
 • Bezpečnosť závodov a bezpečnosť firemných areálov
 • Väznice
 • Nemocnice, sanatóriá, psychiatrické kliniky
 • Verejnoprospešné služby, vodárne, čistiarne odpadových vôd
Široký výber príslušenstva a systémových prvkov, umožňuje nastaviť spoľahlivé rádiové pokrytie v akomkoľvek reálnom prostredí, s ohľadom na špeciálne situácie, ako napr. pre:
 • Územia s nebezpečenstvom výbuchu
 • Rozsiahle vonkajšie územia
 • Automatizované pracoviská a strojovne
 • Haly, tunely, pivničné priestory
 • Určenie polohy s požadovanou presnosťou
Komplexný a centrálny manažment alarmov založený na serverovej báze poskytuje optimálny spôsob posielania správ, pozíciu osôb vyžadujúcich pomoc, riadenie záchranných operácií a okrem toho aj automatický a presný záznam všetkých procesov a signálov.
Na vyžiadanie sa dá zobraziť sledovanie alarmu na skutočných plánoch budov a je zahrnutá aj podpora video záznamu.
Navyše Funktel DSS systém môže byť ľahko integrovaný do systému správy budov, ktorý zahŕňa a spája všetky kategórie technickej správy budov.
Na začiatok stránky