• Bunková GSM sieť
  • Maximálne pokrytie, nízke investície
  • Signalizácia alarmu, presná lokalizácia
  • Prvotriedne mobilné telefóny
  • Široký výber systémových prvkov

Profesionálne mobilné komunikačné technológie

Funktel GSS GSM Secury System
Funktel GSS GSM Secury System Maximálna mobilita, optimálna bezpečnosť, nízke investície.
Viac ako 40 rokov skúseností v oblasti vývoja a uvádzania na trh týchto systémov zaručuje vysokú prevádzkovú spoľahlivosť a trvale nízke náklady pri dodržaní najprísnejších bezpečnostných noriem.


Priemyselné rádiové osobné núdzové signalizačné zariadenia obvykle využívajú vlastné, nekompatibilné privátne rádiové siete. Inštalácia kompletného rádiového pokrytia terénu a priľahlých budov nie je jednoduchou úlohou. Prinášame teraz nový inovatívny koncept - Funktel GSS GSM Secury system s produktovým radom gsm s.
Systém vyhovuje príslušným štandardom a je využiteľný pre nasadenie a riešenie bezpečnostnej situácie zamestnancov napríklad pre:
  • Priemyselné podniky a výrobné prostredia
  • Distribučné spoločnosti
  • Bezpečnosť firemných areálov
  • Rozsiahle vonkajšie územia
  • Priestory a územia s nebezpečenstvom výbuchu
  • Verejné inštitúcie a pod.
Komplexný a centrálny manažment alarmov založený na serverovej báze poskytuje optimálny spôsob posielania správ, pozíciu osôb vyžadujúcich pomoc, riadenie záchranných operácií a okrem toho aj automatický a presný záznam všetkých procesov a signálov.
Na vyžiadanie sa dá zobraziť sledovanie alarmu na skutočných plánoch budov a je zahrnutá aj podpora presnej GPS lokalizácie.
Na začiatok stránky