Profesionálne mobilné komunikačné technológie

Komunikačné a bezpečnostné systémy
Neustála dostupnosť komunikačných trás spolu s neobmedzenou slobodou pohybu vo firme zvyšuje vašu flexibilitu a významne urýchľuje a zefektívňuje vaše pracovné procesy.
Všade, kde sú zamestnanci vystavení riziku - či v priemyselnom prostredí, zdravotníckych zariadeniach alebo chránených zónach – prvoradou prioritou je identifikovať tieto riziká a prijať preventívne opatrenia.
Čím je väčší mobilný pracovný priestor a menej ľudí prítomných v rizikovej zóne, tým naliehavejšie je odporúčanie pre rádiové osobné bezpečnostné systémy.
Neobmedzujú normálne pracovné aktivity a zároveň umožňujú presnú lokalizáciu osoby. Umožňujú tiež automatické vyslanie správy, keď osoba nosiaca zariadenie sa dlhšie nespráva očakávaným spôsobom.

Nepretržitý vývoj moderných rádiových technológií umožňuje dodávať integrované hlasové, komunikačné a dátové služby s inteligentnými, ľahkými a jednoducho ovládateľnými mobilnými zariadeniami s plnou integráciou komfortu telefonovania a sofistikovanými bezpečnostnými a lokalizačnými funkciami.
Všetky produkty sú certifikované podľa medzinárodných štandardov bezpečnosti práce. Široké spektrum systémových komponentov a príslušenstva zaručuje ich bezproblémové použitie dokonca i v ťažkých prostrediach – či už v strojárenských priestoroch, zónach s nebezpečenstvom výbuchu alebo rizikových izolovaných prostrediach.
Typické aplikácie týchto komunikačných systémov:
  • Priemyselné podniky
  • Bezpečnosť prevádzok a majetku
  • Nápravné zariadenia
  • Nemocnice, sanatóriá a psychiatrické kliniky
  • Dodávatelia energií, vodárne a čistiarne odpadových vôd
  • Orgány miestnej správy
Profesionálne komunikačné bezpečnostné systémy sa dodávajú na báze rôznych rádiových technológií s extrémne vysokou úrovňou dostupnosti a sú použiteľné v každom prostredí.

Medzi najvýkonnejšie a najviac rozšírené systémy patria:
  • Funktel DSS DECT Secury System – digitálne DECT rádiové systémy s kratším dosahom
  • Funktel TSS TETRA Secury system – najmodernejšie digitálne TETRA diaľkové rádiové siete
  • Funktel GSS GSM Secury system – systémy s využitím GSM mobilnej siete
Všetky komunikačné platformy sú vybavené integrovaným personálnym bezpečnostným systémom zameraným na núdzové situácie. Vyhovujú štandardom, sú certifikované a vysoko modulárne.
Flexibilita systému umožňuje, aby bol prispôsobený reálnym potrebám a môže sa rozširovať podľa zadaných požiadaviek. Je ľahko integrovateľný do existujúcej komunikačnej, bezpečnostnej a IT infraštruktúry.
Na začiatok stránky