Služby a podpora zákazníka

Našim cieľom je kvalifikovane dodávať kvalitné produkty a poskytovať komplexné služby súvisiace s inštaláciou, servisom meračov spotreby energií a s diaľkovým odčítaním nameraných údajov.
Poskytujeme dlhodobú a kvalitnú podporu vo forme služieb s vysokou pridanou hodnotou počas celej doby trvania každého projektu.
Štandardne dodávame tieto základné činnosti a služby:
  • Dodávka systémov na zber a vyhodnocovanie údajov
  • Inštalácia meracej techniky a uvedenie do činnosti
  • Inštalácia a správa systémov zberu a vyhodnocovania údajov
  • Zabezpečovanie následného overenia určených meradiel
Našou víziou a zároveň poslaním je mať spokojných a prosperujúcich zákazníkov. Ku každému pristupujeme samostatne a hľadáme spoločne optimálne riešenie podľa jeho individuálnych predstáv a požiadaviek.
Využívame bohaté znalosti a skúsenosti našich zamestnancov a snažíme poskytovať tiež poradenské služby v oblasti merania, meracej techniky a ich praktických aplikácií najmä pre odbornú verejnosť.

Celý rozsah služieb a doplnkových činností pre zákazníka uskutočňujeme podľa nasledovnej schémy:


Príprava a realizácia každého projektu podlieha prísnym kritériám, podľa ktorých pracujú všetci členovia projektových tímov. Cieľom je skutočne kvalitná a precízna dodávka produktov a služieb vo všetkých fázach projektu.
Pri práci uplatňujeme všetky zásadné princípy projektového riadenia, pričom sa snžíme do tohto procesu zapojiť aj samotného zákazníka. …viac »
Na začiatok stránky