Meracia technika

Produkty a služby týkajúce sa meracej techniky a súvisiacich služieb poskytuje naša dcérska spoločnosť Nobius Metering, s.r.o., ktorú sme založili spolu s rakúskym partnerom RKG Energietechnik, Gmbh.
Kolektív skúsených pracovníkov v novej samostatnej spoločnosti má ešte silnejšie odborné zázemie a celá kontinuita prác z materskej spoločnosti ostala pritom zachovaná.

Merače spotreby energií
Kľúčovými produktami sú ultrazvukové merače spotreby tepla, chladu, vody dánskeho výrobcu Kamstrup AS.
Medzi najnovšie špičkové zariadenia patria najmä:
 • MULTICAL 803 - robustný merač tepla a chladu vhodný pre náročné priemyselné aj komerčné aplikácie
 • MULTICAL 603 - flexibilný merač s automatickou detekciou snímačov prietoku, konfigurovateľný na mieste inštalácie
 • MULTICAL 403 - kompaktný ultrazvukový merač tepla, chladu s vylepšenými funkciami a konštrukciou
 • MULTICAL 6M2 - univerzálny merač tepla a chladu určený pre rôzne zmesi kvapalín
 • MULTICAL 302 - kompaktný ultrazvukový merač tepla a chladu vhodný na submetering
 • MULTICAL 602 - multifunkčný merač energie na meranie tepla a chladu spolu s impulzným prietokomerom
 • Flow IQ 3100 - ultrazvukový vodomer na studenú vodu určený najmä pre bytové domy a obchodné centrá
 • MULTICAL 21 - ultrazvukový vodomer na meranie spotreby studenej a teplej vody
Služby a podpora zákazníka
Našim cieľom je kvalifikovane dodávať kvalitné produkty a poskytovať komplexné služby súvisiace s ich inštaláciou, servisom a diaľkovým odčítaním.
Poskytujeme preto dlhodobú a kvalitnú podporu vo forme služieb s vysokou pridanou hodnotou počas celej doby trvania každého projektu.

Štandardne dodávame tieto základné činnosti a služby:
 • Dodávka systémov na zber a vyhodnocovanie údajov
 • Inštalácia meracej techniky a uvedenie do činnosti
 • Inštalácia a správa systémov zberu a vyhodnocovania údajov
 • Zabezpečovanie následného overenia určených meradiel
Na začiatok stránky