Čo ponúkame

Komunikačné a bezpečnostné systémy
Kľúčovým produktom spoločnosti sú profesionálne rádiové komunikačné prostriedky s integrovaným personálnym bezpečnostným systémom. Komunikačné systémy sú produktom nemeckého výrobcu Funktel GmbH.

1. januára 2016 sa uskutočnil transfer spoločnosti Funkwerk Security Communications GmbH na Funktel GmbH. Tento prevod zahŕňa aj obchodné jednotky Funkwerk Electronic Services and Funkwerk Engineering. Všetky produkty, služby a technológie, ktoré sú známe z FSC budú pokračovať a budú rozvíjané pod jednotnou značkou funktel.

Túto spoločnosť zastupujeme na slovenskom a českom trhu ako oficiálny autorizovaný distribútor.
Certifikáty o autorizácii a absolvovaní najnovších školení u výrobcu systémov sú uvedené nižšie.

              

Spoločnosť Funktel je jednotkou na trhu v Nemecku a inštaluje profesionálne komunikačné rádiové bezpečnostné systémy po celom svete. Dodáva systémy na báze rôznych rádiových technológií s extrémne vysokou úrovňou dostupnosti, ktoré sú použiteľné v každom prostredí.
Medzi najviac rozšírené systémy patria:
 • Digitálne DECT rádiové systémy s kratším dosahom
 • Najmodernejšie digitálne TETRA diaľkové rádiové siete
Všetky produkty sú certifikované podľa medzinárodných štandardov bezpečnosti práce. Široké spektrum systémových komponentov a príslušenstva zaručuje ich bezproblémové použitie dokonca i v ťažkých prostrediach – či už v strojárenských priestoroch, zónach s nebezpečenstvom výbuchu alebo rizikových izolovaných prostrediach. Profesionálna mobilná komunikácia s vysokým štandardom bezpečnosti je spojená s funkciami telefónie.
Typické aplikácie týchto komunikačných systémov:
 • Priemyselné podniky
 • Bezpečnosť prevádzok a majetku
 • Nápravné zariadenia
 • Nemocnice, sanatóriá a psychiatrické kliniky
 • Dodávatelia energií, vodárne a čistiarne odpadových vôd
 • Orgány miestnej správy

Merače spotreby energie
Kľúčovým produktom spoločnosti sú ultrazvukové merače spotreby tepla, chladu, teplej a studenej vody dánskeho výrobcu Kamstrup A/S. Širokým portfóliom produktov a dodaných služieb s vysokou pridanou hodnotou, vieme osloviť hlavne:
 • Výrobcov a dodávateľov tepla a chladu
 • Výrobcov výmenníkových staníc tepla
 • Vlastníkov nehnuteľností
 • Obchodné centrá
 • Veľké priemyselné podniky
Proces dodávky meračov spotreby energií predstavuje široké spektrum činností – počnúc podporou pri definovaní požiadaviek klienta, cez kvalifikované spracovanie objednávky, dodanie tovaru, až po samotnú inštaláciu a uvedenie zariadení do činnosti vrátane vybudovania komunikačnej infraštruktúry a oživenia aktívnych prvkov.
Samozrejmosťou je asistencia pri priebehu skúšobnej prevádzky až do finálneho odovzdania klientovi. Následná technická podpora pri rutinnej prevádzke systému je taktiež neoddeliteľnou súčasťou balíka služieb s vysokou pridanou hodnotou.
Certifikáty o absolvovaní najnovších školení u výrobcu Kamstrup A/S sú uvedené nižšie.

              

Všetky tieto produkty a služby poskytuje naša dcérska spoločnosť Nobius Metering, s.r.o., ktorú sme založili spolu s rakúskym partnerom RKG Energietechnik, Gmbh.
Poradenstvo
Pomáhame našim klientom implementovať zmeny v organizáciách, vzdelávať ich v špecifických oblastiach a viesť ich proaktívne k úspešnému dosahovaniu vytýčených cieľov. Využívame pritom naše vedomosti z rôznych sfér podnikateľskej činnosti a delíme sa s nimi o dlhoročné skúsenosti.
NOBIUS Consulting sa zameriava hlavne na tieto oblasti:
 • Poradenstvo pri príprave, spracovaní a pomoci pri realizácii projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ
 • Vzdelávanie a rozvoj ľudského potenciálu v organizáciách,
 • Vzdelávanie v oblasti projektového riadenia a poradenstvvo pri jeho implementácii v organizácii,
 • Marketingové poradenstvo pre firmy a organizácie
 • Návrh a realizácia marketingových komunikačných nástrojov
Na začiatok stránky