Poradenská činnosť v oblasti projektového riadenia

Dobré naplánovanie je dôležité pre úspešnú realizáciu projektu.
Hlavným prostriedkom, ako získať kontrolu nad vlastným časom, je vedieť, čo je dôležité, čo je menej dôležité a venovať svoj čas a energiu tam, kde vzniká najväčší pozitívny efekt.
Kľúčom k úspešnému riadeniu projektu je nadhľad a jednoduchý prístup. Jediné, čo potrebujete, je vlastná hlava.
Špecializujeme sa na vzdelávanie v oblasti projektového a procesného riadenia a na rozvoj projektovo a procesne orientovaných spoločností.
Ide hlavne o tieto aktivity:
  • vzdelávanie v oblasti projektového riadenia a poradenstvo pri jeho implementácii v organizácii,
  • vzdelávanie v oblasti procesného riadenia a poradenstvo pri jeho implementácii najmä vo výrobných podnikoch

Na začiatok stránky