Pochôdzkový systém odpočtu Walk–By / Drive–By

Pochôdzkový systém odčítania je jednoduchý, mobilný a bezpečný spôsob zberu údajov pomocou bezdrôtovej technológie wMBus

Pochôdzkový spôsob odpočtu údajov patrí k najbežnejším typom zberu nameraných údajov, vďaka svojej jednochusti, flexibilite a rýchlosti získania potrebných údajov bez nutnosti vstupu do bytov, kancelárií alebo iných vnútorných priestorov.
Prenos je založený na rádiovej technológii wireless M-Bus a údaje sa prenášajú prostredníctvom Bluetooth konvertora do mobilného telefónu alebo tabletu, kde sa automaticky ukladajú.
Súčasťou systému je mobilná aplikácia a tiež SW aplikácia pracujúca v PC, ktoré poskytujú užívateľský komfort pri odpočte a finálnom spracovaní údajov.

Komunikačné prvky a software


Engelmann Read-Out Software

Read–Out Software

Engelmann Read-Out Software 4 pre Windows a Android určený na pochôdzkový spôsob odpočtu a spracovanie údajov z wMBus meračov...

VIAC...
BMETERS  Prijímač RFM-RX2

wM-Bus USB Prijímač

WM-Bus USB prijímač, určený na konfiguráciu a odpočet wM-Bus meračov tepla, vodomerov, rozdeľovačov vykurovacích nákladov pochôdzkovým spôsobom...

VIAC...

BMETERS RFM - RBT2

RFM – RBT2 Prijímač

WM-Bus prijímač schopný odčítavať údaje o spotrebe zo všetkých B METERS meračov a opätovne ich cez Bluetooth odosielať do smartfónu alebo tabletu...

VIAC...
BMETERS B-Metering SW

B-Metering Software

Aplikácia pre OS Windows na konfiguráciu, správu a čítanie údajov z wM-BUS meračov tepla, chladu a vody značky B-METERS. Umožňuje tiež export dát ...

VIAC...
BMETERS Hydrolink App

Hydrolink Mobile App

Mobilná aplikácia pre Android je určená na odpočet wMBus vodomerov značky BMETERS. Umožňuje tiež export nameraných údajov...

VIAC...