Riešenia merania spotreby tepla/chladu a vody

Je potrebné vedieť viac o parametroch budov pri ich správe a prevádzke. Na základe diaľkového merania je možné získať úplný a aktuálny prehľad o spotrebe vody, tepla/chladu.

Automatický odpočet údajov z meračov spotreby tepla a vody zaručuje, že rozdelenie nákladov je založené na skutočnej spotrebe, než na odhadovaných číslach. Celý proces fakturácie a rozdelenia nákladov na konkrétne bytové jednoty či časti budovy je potom jednoduchší a hlavne presnejší.

Vyberte si riešenie, ktoré najviac vyhovuje vašim potrebám

Bytové domy

Jednoduchá správa spotreby tepla a vody v obytných budovách a priestoroch s podobným využitím.

Automatizované meranie spotreby umožňuje majiteľom a správcom nehnuteľností spravodlivo rozdeliť náklady na energie bytovým jednotkám v rámci bytových domov.

Komerčné budovy

Kancelárske a obchodné centrá s množstvom nájomníkov z podnikateľského prostredia.

Rôznorodosť nájomníkov s odlišnými priestormi a správaním dáva jedinečnú príležitosť na aplikovanie automatizovaného merania spotreby energií s presnými meračmi.

Priemyselné aplikácie

Transparentné a efektívne riadenie spotreby tepla, chladu a vody vo výrobných zariadeniach.

Samostatné inteligentné merače sú ideálnym nástrojom, na optimalizáciu výroby a šetrenie nákladov na spotrebu energií v jednotlivých výrobných jednotkách.