Presné, spoľahlivé, dlhá životnosť Inteligentné merače

Kvalitné merače tepla a vodomery od svetových výrobcov s dlhodobou stabilitou parametrov a veľkými komunikačnými možnosťami.

VIAC ...
Najmodernejšie technológie Diaľkový odpočet údajov

Komunikačné moduly meračov vyvinuté na drôtovej aj bezdrôtovej technológii sú dôležitou súčasťou automatizovaných systémov odpočtu meračov (AMR).

VIAC ...
Podružné meranie spotrebyEnergie pod kontrolou

Sumbetering umožní získať lepší prehľad o využívaní a spotrebe energií, zhromažďovaním a analýzou nameraných údajov jednotlivých odberateľov.

VIAC ...

Navštívte náš internetový obchod – eshop.Nobius.sk Vodomery, merače tepla aj komunikačné moduly si už môžete pohodlne objednať.
Najbežnejšie používané merače máme na sklade a sú okamžite k odberu!

Umožníme vám nepretržitú dostupnosť údajov o spotrebe tepla a vody vo vašom dome

Vytvoríme pre vás na mieru systém merania spotreby tepla, chladu a vody pre byty a bytové domy alebo komerčné budovy.
Základom sú inteligentné merače s diaľkovým odpočtom údajov s vhodnou komunikačnou technológiou.

Zistiť viac o našich produktoch...

Systémy AMR v číslach

Vyberte si z ponuky meračov...

HYDRODIGIT S1

Smart vodomer

Jednovtokový vodomer
indukčný systém merania
integrovaný modul wM-Bus a LoRa

VIAC...

  

SENSOSTAR U

Ultrazvukový merač tepla

kombinácia teplo chlad
Odnímateľná jednotka počítadla
wireless M-Bus, M-Bus, LoRa

VIAC...

GSD8–RFM

Bytový vodomer

Jednovtokový suchobežný vodomer na studenú aj teplú vodu s možnosťou komunikácie M-Bus, wM-Bus, LoRa.

VIAC...

Prečo si vybrať merače práve od nás?

Ponúkame kvalitné produkty svetových výrobcov s dlhodobou stabilitou parametrov.

Dodávame spoľahlivé riešenia merania tepla, chladu, vody s automatizovaným diaľkovým odpočtom údajov.
So zákazníkmi vytvárame obojstranne výhodné vzťahy založené na vzájomnej dôvere a spolupráci, ktoré postupne transformujeme na dlhodobé partnerstvá.

VIAC ...

Riešenia pre majiteľov a správcov nehnuteľností

Meranie spotreby energií s diaľkovým odpočtom údajov
v bytových domoch, kancelárskych a obchodných centrách

Vyberte si riešenie
Energy Data Advizor

Energy Data Advizor

Univerzálna on-line platforma určená na zber, vizualizáciu a analýzu dát o spotrebe energií.

Na našom portáli získate prístup k údajom z meračov tepla, chladu, vody, elektriny, plynu - 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
Aplikácia prináša nové možnosti pre majiteľov a správcov nehnuteľností aj pre poskytovateľov služieb na spracovanie veľkého množstva údajov, tvorbu analýz a poskytovanie dát pre energetickú optimalizáciu.

VIAC...
layout styles

Nové požiadavky na meranie a rozpočítanie tepla podľa Smernice EP a Rady EÚ 2002/2018/EÚ

Smernica EÚ 2018/2002 o energetickej efektívnosti s účinnosťou od 1.  januára 2022 okrem iného definuje nové požiadavky na diaľkový odpočet údajov z meračov tepla, chladu a vody.
Sú v nej uvedené tiež zmeny v časovej frekvencii vyúčtovania a poskytovania informácií o spotrebe konečnému užívateľovi.

VIAC ...