Komunikačné a bezpečnostné systémy

Všade, kde sú zamestnanci vystavení riziku - či v priemyselnom prostredí, zdravotníckych zariadeniach alebo chránených zónach – prvoradou prioritou je identifikovať tieto riziká a prijať preventívne opatrenia.

Čím je väčší mobilný pracovný priestor a menej ľudí prítomných v rizikovej zóne, tým naliehavejšie je odporúčanie pre rádiové osobné bezpečnostné systémy.
Integrované hlasové, komunikačné a dátové systémy spolu s inteligentnými, ľahkými a jednoducho ovládateľnými mobilnými zariadeniami umožňujú plnohodnotné telefonovanie s integrovanými bezpečnostnými a lokalizačnými funkciami.
Tieto systémy sa vyznačujú napríklad týmito vlastnosťami:

  • Neobmedzujú normálne pracovné aktivity
  • Umožňujú presnú lokalizáciu osoby
  • Umožňujú automatické vyslanie správy, keď osoba nosiaca zariadenie sa dlhšie nespráva očakávaným spôsobom

Komunikácia a bezpečnosť osôb

Profesionálne komunikačné bezpečnostné systémy sa dodávajú na báze rôznych rádiových technológií s extrémne vysokou úrovňou dostupnosti a sú použiteľné v každom prostredí.
Všetky komunikačné platformy sú vybavené integrovaným personálnym bezpečnostným systémom zameraným na núdzové situácie.
Široké spektrum systémových komponentov a príslušenstva zaručuje ich bezproblémové použitie dokonca i v ťažkých prostrediach – či už v strojárenských priestoroch, zónach s nebezpečenstvom výbuchu alebo rizikových izolovaných prostrediach.

Medzi najvýkonnejšie a najviac rozšírené systémy patria:

Funktel DSS – DECT Secury System

digitálne DECT rádiové systémy s kratším dosahom

Je založený na modernej multicelulárnej DECT™ rádiovej sieti. Integrovaná multikanálová kapacita systému zaručuje trvalú dostupnosť všetkých bezpečnostných funkcií a je vhodná pre vnútropodnikové komunikačné siete.

Funktel TSS – TETRA Secury system

najmodernejšie digitálne TETRA rádiové siete

Digitálny trunkingový rádiový systém TETRA ako celo-Európsky štandard, ponúka všetky výhody profesionálnej komunikácie a nahrádza analógové a proprietárne rádiové a pagingové systémy.

Funktel GSS – GSM Secury system

systémy s využitím GSM mobilnej siete

Je to konfigurovateľný personálny núdzový systém, ktorý využíva dostupné pokrytie GSM siete ako platformu pre vaše bezpečnostné riešenie – flexibilné, bezpečné a bohato škálovateľné.