Ochrana osobných údajov

NOBIUS ® s. r. o. (ďalej len Prevádzkovateľ) si váži Váš záujem o obsah internetových stránok www.nobius.sk a rešpektuje Vaše súkromie. Prevádzkovateľ si uvedomuje dôležitosť ochrany osobných údajov, ktoré osobne poskytnete, alebo sú zozbierané počas návštevy týchto internetových stránok. Prevádzkovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za ochranu osobných údajov poskytnutých internetovými stránkami tretej strany, na ktoré z týchto internetových stránok existujú prepojenia.

Prihlásením sa, alebo ak prihlásenie nie je vyžadované, otvorením a používaním internetových stránok www.nobius.sk používateľ udeľuje súhlas na spracovanie poskytnutých osobných údajov Prevádzkovateľovi. Poskytnutím svojich údajov súhlasíte s tým, aby Prevádzkovateľ evidoval a spravoval Vaše údaje dovtedy, kým neprejavíte záujem o stornovanie Vašich údajov v jeho databáze. Zber, používanie a spracovanie osobných údajov na týchto internetových stránkach prebieha v súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov a Zásadami ochrany osobných údajov platnými pre tieto stránky.
Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že zhromažďuje iba tie osobné identifikovateľné údaje, (ako napr. meno a priezvisko, adresa alebo e-mail), ktoré nám sami dobrovoľne poskytnete, ako návštevníci týchto internetových stránok. Prevádzkovateľ sa zároveň zaväzuje, že ich použije len pre svoje interné účely a nebudú z jeho rozhodnutia poskytnuté tretej strane.

Bezpečnosť internetu

Prosíme Vás, aby ste vzali na vedomie, že World Wide Web je verejne prístupná sieť. Vami poskytnuté osobné informácie môžu byť počas prenosu a uchovávania neoprávnene získané a použité inými stranami. Prevádzkovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za zneužitie neoprávnene získaných osobných informácií. Poskytovanie osobných informácií je preto na Vaše vlastné riziko.
Obsah elektronickej pošty môže byť neoprávneným osobám potenciálne prístupný, môže jeho obsah modifikovať, prípadne odkaz sa môže stratiť. Prevádzkovateľ Vám odporúča, aby ste sa pred stiahnutím hocijakého dokumentu alebo informácie z internetových stránok postarali o vhodnú antivírusovú ochranu. Prevádzkovateľ nezodpovedá za šírenie počítačových vírusov prostredníctvom internetu, ako ani za takto vzniknuté škody.

Otázky a pripomienky

Prevádzkovateľ bude odpovedať na odôvodnené žiadosti o revíziu vašich osobných údajov a o opravu, doplnenie alebo vymazanie akýchkoľvek nepresných údajov. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa Ochrany osobných údajov Prevádzkovateľa (napr. pokiaľ ide o úpravu alebo aktualizáciu vašich osobných údajov), kontaktujte nás na adrese nobius@nobius.sk.