Prednosti podružného merania

Inteligentné podružné merače „za“ hlavným meračom v budove poskytnú nielen údaje o spotrebe, o správaní koncových odberateľov, ale aj o fungovaní celého systému vykurovania.

Identifikujete straty

Získajte podrobností o energetickom profile budovy, a tým ľahko identifikujete úspory energie alebo zlé hospodárenie s energiou.

Zvýšite presnosť účtovania

Podružné merače (so schváleným MID) poskytnú údaje pre fakturáciu reálne spotrebovanej energie v jednotlivých priestoroch.

Zlepšíte efektivitu systému

Submetering pomôže zistiť, koľko energie váš systém spotrebuje a v akom čase.

Záznam dát o spotrebe tepla, vody

Automatizovaný odpočet meračov umožní bezpečne uloženie údajov o spotrebovanej energii.

Šetrite čas a námahu

Presné údaje o energiách urýchľujú účtovné procesy jednak s dodávateľmi energie a tiež s nájomníkmi.

Zmena správania nájomníkov

Údaje o aktuálnej spotrebe energie motivujú nájomníkov k znižovaniu spotreby.

Submetering – podružné meranie

Podružné alebo čiastkové meranie umožňuje majiteľom a správcom nehnuteľností spravodlivo rozdeliť náklady na energie bytovým jednotkám.

Pomôžeme Vám pri rozhodovaní aj implementácii podružného merania spotreby tepla, vody vo vašej nehnuteľnosti.
Navrhneme efektívne riešenie merania a diaľkového odpočtu nameraných údajov.

VIAC...