Meranie spotreby tepla, chladu a vody v kancelárskych a obchodných centrách

Riešenie je určené najmä majiteľom nehnuteľností, či správcom kancelárskych a obchodných priestorov. Výsledkom je zníženie vlastných nákladov na energie a zvýšenie svojho finálneho hospodárskeho výsledku.

Komerčné nehnuteľnosti sú často príliš zložité na obsluhu a správu. Typy nájomníkov sa značne líšia, rovnako ako aj ich potreby a zvyklosti správania. To sťažuje nájomcovi sledovanie využívania celého obslužného systému.
Automatizované meranie spotreby spojené s diaľkovým odpočtom údajov umožňuje majiteľom a správcom nehnuteľností spravodlivo rozdeliť náklady na energie jednotlivým nájomníkom vrátanie využívania spoločných priestorov.
Moderné inteligentné merače zaručia presnosť merania a automatizovaný diaľkový odpočet zabezpečí rýchly a bezpečný prenos nameraných údajov priamo až do kancelárie správcovi nehnuteľnosti.

Aké produkty potrebujete

V závislosti od Vašich potrieb a možností Vám navrhneme a zrealizujeme automatizovaný systém merania a diaľkového odpočtu údajov z meračov.
Pre obchodné a kancelárske centrá si môžete vybrať rôzne typy meračov tepla a vodomerov. Ponúkame širokú škálu meračov - od SMART meračov s ultrazvukovou technológiou merania a s integrovanými komunikačnými technológiami, až po mechanické merače s prídavnými modulmi na odpočet údajov.
Mechanické merače a vodomery sa však tiež vyznačujú vysoku spoľahlivosťou, presnosťou za veľmi priaznivú cenu.
Automatizovaný proces zberu údajov sa dá realizovať na začiatku buď pochôdzkovým spôsobom alebo postupne vybudovaním pevnej komunikačnej siete postavenej na rôznych komunikačných technológiách.

TOP Produkty pre komerčné budovy

SMART Vodomery  BMETERS
HYDRODIGIT–S1, HYDROSONIC-M1

Bytové SMART vodomery európsekho výrobcu BMETERS s integrovanými komunikačnými modulmi wireless M-BUS a LoRaWAN. Modul NB–IoT je možné inštalovať na vyžiadanie.

HYDRODIGIT–S1 - inteligentný digitálny jednovtokový vodomer s 8-miestnym digitálnym displejom. Na snímanie turbíny sa využíva indukčný systém. Je vhodný na meranie studenej aj teplej vody.
HYDROSONIC–M1 - inteligentný ultrazvukový vodomer s 8-miestnym digitálnym displejom na meranie studenej vody. Vyznačuje sa vysokou presnosťou merania a inštalácia merača je možná v akejkoľvek polohe.


Engelmann SensoStar–U, SensoStar–E – merače tepla / chladu

Merače tepla / chladu vhodné na meranie spotrebovanej energie v bytových domoch, v obchodných a kancelárskych centrách.

SensoStar–U - Ultrazvukový kompaktný merač tepla / chladu určený na meranie množstva spotrebovanej energie na vykurovanie a/alebo chladenie jednotlivých zariadení v centralizovanom systéme vykurovania.
SensoStar–E - kompaktný jednovtokovýmerač tepla / chladu určený na meranie množstva spotrebovanej energie na vykurovanie a/alebo chladenie jednotlivých zariadení v centralizovanom systéme vykurovania.