Meranie spotreby tepla, chladu a vody v bytových domoch

Riešenie je určené najmä spoločenstvám vlastníkov bytov, majiteľom nehnuteľností, či správcom komerčných priestorov. Umožní zjednodušenie procesu spravovania spotreby tepla, chladu a vody v obytných budovách, bytoch a priestoroch s podobným využitím.

Automatizované meranie spotreby spojené s diaľkovým odpočtom údajov umožňuje majiteľom a správcom nehnuteľností spravodlivo rozdeliť náklady na energie bytovým jednotkám v rámci bytových domov.
Moderné inteligentné merače zaručia presnosť merania a automatizovaný diaľkový odpočet zabezpečí rýchly a bezpečný prenos nameraných údajov priamo až do kancelárie správcovi nehnuteľnosti.
Celý proces fakturácie a rozdelenia nákladov na konkrétne bytové jednoty či časti budovy je potom jednoduchší a hlavne presnejší.
Môžete začat s jednoduchým riešením a postupne ho rozširovať alebo upravovať podľa aktuálnych potrieb. Inteligentné merače spolu s vybraným typom odpočtu dokážu postupne vytvoriť stabilný a spoľahlivý systém, bez nárokov na ďalšie vysoké investičné náklady.

Aké produkty potrebujete

V závislosti od Vašich potrieb a možností Vám navrhneme a zrealizujeme automatizovaný systém merania a diaľkového odpočtu údajov z meračov.
Pre bytové aplikácie si môžete vybrať rôzne typy meračov tepla a vodomerov. Ponúkame širokú škálu meračov - od SMART meračov s ultrazvukovou technológiou merania a s integrovanými komunikačnými technológiami, až po mechanické merače s prídavnými modulmi na odpočet údajov.
Mechanické merače a vodomery sa však tiež vyznačujú vysoku spoľahlivosťou, presnosťou za veľmi priaznivú cenu.
Automatizovaný proces zberu údajov sa dá realizovať na začiatku buď pochôdzkovým spôsobom alebo postupne vybudovaním pevnej komunikačnej siete postavenej na rôznych komunikačných technológiách.

TOP Produkty pre bytové domy

SMART Vodomery  BMETERS
HYDRODIGIT–S1, HYDROSONIC-M1

Bytové SMART vodomery s integrovanými komunikačnými modulmi wireless M-BUS a LoRaWAN. Modul NB–IoT je možné inštalovať na vyžiadanie.

HYDRODIGIT–S1 - inteligentný digitálny jednovtokový vodomer s 8-miestnym digitálnym displejom. Na snímanie turbíny sa využíva indukčný systém. Je vhodný na meranie studenej aj teplej vody.
HYDROSONIC–M1 - inteligentný ultrazvukový vodomer s 8-miestnym digitálnym displejom na meranie studenej vody. Vyznačuje sa vysokou presnosťou merania a inštalácia merača je možná v akejkoľvek polohe.


BMETERS GSD8–RFM – bytový mechanický vodomer

Jednovtokový suchobežný vodomer s prípravou na optické komunikačné moduly, vhodný na meranie spotrebovanej teplej aj studenej vody.

Vyrába sa vo verziách pre studenú aj teplú vodu vo veľkostiach DN15 a DN20 mm (G1/2″- G3/4″). Optické rozhranie na inštaláciu komunikačných modulov: drôtový M-Bus, bezdrôtový wM-BUS a LoRa.