Meranie spotreby tepla, chladu a vody v priemysle

Transparentné a efektívne riadenie spotreby tepla, chladu a vody vo výrobných zariadeniach vedie k optimalizácii procesov a v konečnom dôsledku sa šetria peniaze.

Priemyselné budovy a prevádzky často vykazujú nesmierne množstvo nadmernej spotreby vody a tepla, a tým zbytočne rastú náklady – priame i nepriame. Aktuálny prehľad o spotrebe vody a ostatných energií otvára dvere k trvale udržateľnému fungovaniu firmy.
Moderné inteligentné merače sú ideálnym nástrojom na riadenie a správu spotreby vody a tepla. Sú zarukou presnosti merania a automatizovaný diaľkový odpočet zabezpečí rýchly a bezpečný prenos nameraných údajov priamo až do kancelárie správcovi nehnuteľnosti.

Aké produkty potrebujete

V závislosti od Vašich potrieb a možností Vám navrhneme a zrealizujeme automatizovaný systém merania a diaľkového odpočtu údajov z meračov.
Výrobné jednotky, priemyselné komplexy vyžadujú zvyčajne merače s väčšími dimenziami a prietokmi. V ponuke máme merače aj pre takéto použitie - od SMART meračov s ultrazvukovou technológiou merania a s integrovanými komunikačnými technológiami, až po mechanické merače s prídavnými modulmi na odpočet údajov.
Automatizovaný proces zberu údajov sa dá realizovať na začiatku buď pochôdzkovým spôsobom alebo postupne vybudovaním pevnej komunikačnej siete postavenej na rôznych komunikačných technológiách.

TOP Produkty pre priemyselné prevádzky a budovy

Vodomer  BMETERS WDE–K50

Veľkoobjemový vodomer Woltmann s vyberateľnou vložkou a veľkým meracím rozsahom (R250). Je určený hlavne pre komerčné nehnuteľnosti a priemyselné aplikácie.

Vodomer je vyábaný vo verziách pre studenú aj teplú vodu s rozmerom DN50 až DN200. Je vybavený induktívnym rozhraním pre komunikačné moduly M-BUS a wM-BUS, impulzný výstup a LoRa.


Merač tepla/chladu  Engelmann SensoStar–U

Merač tepla / chladu vhodný na meranie spotrebovanej energie v obchodných a kancelárskych centrách a menších priemyselných aplikáciách.

SensoStar–U - Ultrazvukový kompaktný merač tepla / chladu určený na meranie množstva spotrebovanej energie na vykurovanie a/alebo chladenie jednotlivých zariadení v centralizovanom systéme vykurovania.
Inštalácie s rozmermi do DN40, s menovitým prietokom do qp 10 m3. Je vybavený komunikačnými modulmi: M-Bus, wM-Bus, LoRa, impulzné vstupy a výstupy. wireless M-Bus; wireless M-Bus +3 impulzné vstupy;