Funktel TETRA Security System

Digitálny trunkingový rádiový systém TETRA ponúka všetky výhody profesionálnej komunikácie a nahrádza analógové a proprietárne rádiové a pagingové systémy. TETRA spája účinnosť individuálnej a skupinovej komunikácie, ako aj stavové a lokalizačné informácie s výkonným dátovým prenosom.

Základom je najmodernejšia jedno- alebo viacbunková rádiová sieť TETRA, ktorá flexibilne kombinuje hlasovú a dátovú komunikáciu (správy, lokalizácia atď.). Okrem bezdrôtovej TETRA konektivity všetkých koncových zariadení komunikujú komponenty infraštruktúry prostredníctvom štandardných IP spojení v LAN sieti.
Optimálna ergonómia telefónov, komplexná ochrana pred vonkajšími faktormi, ako aj komplexné vlastnosti TETRA výkonu dávajú sériám FT5 a FT4 (Ex) výnimočné vlastnosti.
Verzie FT5 S a FT4 S (Ex) Security navyše ponúkajú vysokokvalitné integrované senzory pre osobnú bezpečnosť s manuálnym a automatickým spúšťaním poplachu, ako aj funkciami lokalizácie – dokonca aj v rámci budov. Všetky zariadenia sú dostupné vo frekvenčnom pásme 380-430; séria FT4 je dostupná aj vo frekvenčnom pásme 410-470 MHz.

funktel TETRA Secury System

Komunikačná sieť TETRA spoločnosti Funktel je ideálnou platformou pre implementáciu spoľahlivej, profesionálnej komunikačnej infraštruktúry. Okrem toho je možné systémy pripojiť k IP telefónnym systémom, káblovej IP telefónii, funkciám odosielania správ a osobných tiesňových volaní. Optimálna škálovateľnosť umožňuje prispôsobiť rádiové pokrytie rôznym oblastiam pomocou širokej škály systémových komponentov a antén. To umožňuje spoľahlivé rádiové pokrytie na ťažko dostupných miestach, napr.
Škálovateľnosť systému umožňuje prispôsobiť rádiové pokrytie pomocou širokej ponuky systémových komponentov a antén. To zaisťuje spoľahlivé rádiové pokrytie aj na ťažko dostupných miestach, napríklad:

  • vnútorné plochy v budovách
  • vo vnútri veľkých priemyselných závodov
  • v halách a tuneloch
  • v suterénoch a strojovniach
  • v oblastiach s nebezpečenstvom výbuchu
  • a dokonca aj v rozsiahlych vonkajších oblastiach

TOP Produkty pre TETRA riešenie

funktel FT5 S – handset s lokalizáciou a osobným zabezpečením

Funktel FT5 S kombinuje všetky vlastnosti moderného digitálneho rádiového telefónu s funkciami osobnej núdzovej signálizácie v súlade so smernicou BGR139 - Nemeckej asociácie poistenia zodpovednosti zamestnancov.

Toto mobilné zariadenie bolo vyvinuté na špeciálne požiadavky osobnej bezpečnosti. Bezpečnostný variant FT5 S disponuje samostatnými, ľahko dostupnými tlačidlami núdzového volania pre manuálne spustenie poplachu, ako aj výkonnými senzormi pre automatické varovanie v nebezpečných situáciách.
Integrované lokalizačné moduly určujú polohu vo vnútorných a vonkajších priestoroch s presnosťou podlažia a miestnosti. Osoby pracujúce v nebezpečnom prostredí alebo na osamotených pracoviskách tak môžu byť v prípade nebezpečnej situácie kedykoľvek automaticky kontaktované a lokalizované.


funktel FT4 S Ex – TETRA telefón s ochranou proti výbuchu s personálnymi bezpečnostnými funkciami

Špičkový telefón FT4 S Ex je certifikovaný podľa najprísnejších smerníc ATEX a IECEx a je vybavený aj integrovaným GPS modulom.

Je vhodný na prevádzku nielen v normálnych situáciách, ale tiež v drsných podmienkach priemyselných prostredí a stavebných priestranstiev. Je to spôsobené jeho prevedeniu v triede krytia IP65 – odolný voči striekajúcej vode a prachu.
Funktel FT4 S Ex obsahuje účinný integrovaný snímač a ponúka lokalizačnú funkcionalitu s pravidelným testovaním funkčnosti. Okrem manuálnych alarmov (núdzový alarm a varovanie), má aj automatické alarmy (poloha, strata, “bez-pohybu” a časový alarm), ktoré sú použiteľné aj vo vysoko citlivých a potenciálne výbušných priestoroch.
Funktel FT4 S Ex pokrýva všetky známe aplikačné scenáre a je vhodné na použitie v nebezpečných a osamelých pracovných prostrediach, ako je chemický priemysel, ropné alebo plynárenské spoločnosti alebo ťažobný priemysel.