Presné, spoľahlivé, dlhá životnosť Inteligentné merače

Kvalitné merače tepla a vodomery od svetových výrobcov s dlhodobou stabilitou parametrov a veľkými komunikačnými možnosťami.

VIAC ...
Najmodernejšie technológie Diaľkový odpočet údajov

Komunikačné moduly meračov vyvinuté na drôtovej aj bezdrôtovej technológii sú dôležitou súčasťou automatizovaných systémov odpočtu meračov (AMR).

VIAC ...
Podružné meranie spotrebyEnergie pod kontrolou

Sumbetering umožní získať lepší prehľad o využívaní a spotrebe energií, zhromažďovaním a analýzou nameraných údajov jednotlivých odberateľov.

VIAC ...

Umožníme Vám stály prístup k údajom o spotrebe tepla a vody vo Vašom dome

Na mieru vytvoríme systém merania spotreby tepla, chladu a vody pre byty a bytové domy, komerčné budovy na báze inteligentných meračov s automatizovaným odpočtom údajov založenom na vhodnej komunikačnej technológii.

Pozrite si ponuku meračov

Systémy AMR v číslach

Najpredávanejšie produkty...

HYDRODIGIT S1

Smart vodomer

Jednovtokový vodomer
indukčný systém merania
integrovaný modul wM-Bus a LoRa

VIAC...

  

SENSOSTAR E

Kompaktný merač tepla

obojsmerný induktívny snímací systém
Odnímateľná jednotka počítadla
wireless M-Bus, M-Bus, LoRa

VIAC...

GSD8–RFM

Bytový vodomer

Jednovtokový suchobežný vodomer na studenú aj teplú vodu s prípravou na optické komunikačné moduly.

VIAC...

Prečo si vybrať merače práve od nás?

Ponúkame kvalitné produkty svetových výrobcov s dlhodobou stabilitou parametrov.

Dodávame spoľahlivé riešenia merania tepla, chladu, vody s automatizovaným diaľkovým odpočtom údajov.
So zákazníkmi vytvárame obojstranne výhodné vzťahy založené na vzájomnej dôvere a spolupráci, ktoré postupne transformujeme na dlhodobé partnerstvá.

VIAC ...
layout styles

Nové požiadavky na meranie a rozpočítanie tepla podľa Smernice EP a Rady EÚ 2002/2018/EÚ

Smernica EÚ 2018/2002 o energetickej efektívnosti s účinnosťou od 1.  januára 2022 okrem iného definuje nové požiadavky na diaľkový odpočet údajov z meračov tepla, chladu a vody.
Sú v nej uvedené tiež zmeny v časovej frekvencii vyúčtovania a poskytovania informácií o spotrebe konečnému užívateľovi.

VIAC ...